Стриите могат да се появят както при слаби, така и при силни хора, когато съединителната тъкан е отслабена по генетични или здравословни причини. Съвременните техники на естетичната хирургия ви карат да забравите за стриите и ви предлагат да се върнете към трайно усещане за благополучие.

Сега Заявка