İbrahim Sağlam

 • Date of Birth: 22 September 1981
 • Citizenship: Turkey
 • Work Address:
 • E-mail : dribrahimsaglam@gmail.com
 • Language: Turkish – Mother tongue
  English – Bilingual standard
ibrahim saglam portrait
Degree/Position Program / Department University Year
Residency Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Abant İzzet Baysal University,
İzzet Baysal Medical Faculty
2007-2012
M.D. Medicine İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty 1999-2005

Finishing Thesis in Residency and Thesis Advisor

The analysis of the effect of platelet rich plasma and adipose tissue derived stromal vascular fraction on flap viability. / Assoc. Prof. Furkan E. Karabekmez

Position Institution /
Department
Year
Private Practice Op.Dr İbrahim Sağlam
Aesthetic Surgery Clinic
2019 – …
Assistant Professor Harran University, Faculty of Medicine, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department 2016 – 2019
Clinical Observer Queen Victroia Hospital, Plastic and Reconstructive Surgery Department March 2015
Consultant Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department 2013-2016
Consultant Erzincan Mengücek Gazi Education and Research Hospital, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department 2012-2013 (6 months)
Resident Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department 2007-2012
Resident Düzce University, Faculty of Medicine, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Department 2006-2007 (8 months)
Resident İstanbul University, Cerrahpaşa Medical faculty, Anesthesiology and Reanimation Deparment 2005-2006 (3 months)

Scientific Projects:

 1. The analysis of the effect of platelet rich plasma and adipose tissue derived stromal vascular fraction on flap viability.
  Assistant researcher, (Project number: 2012.08.02.561), Abant İzzet Baysal University scientific research projects 2012.
 2. The effect of Omentin substance on flap viability
  Assistant researcher, (Project number: 2013.08.02.627), Abant İzzet Baysal University scientific research projects 2013
 3. The effect of platelet rich plasma on fast and slow expanded tissue expansion.
  Assistant researcher, (Project number: 2013.08.02.628), Abant İzzet Baysal University scientific research projects 2013
 4. Comparison of impact of local anaesthetics and needle calibres on platelet functionality
  Assistant researcher, Project number: 2014.08.08.798) Abant İzzet Baysal University scientific research projects 2014

Memberships in Scientific Organizations:

 1. Turkish Society of Plastic & Reconstructive Surgeons
 2. Emergency Hand Surgery and Microsurgery Society (ACELEMDER)
 3. ISPRES (International Society of Plastic & Regenerative Surgeons)
 4. TTB (TURKISH MEDICAL ASSOCIATION)

Publications

A. Articles published in International Journals

 • A1. Sade C, Ugurlu K, Ozcelik D, Huthut I, Ozer K, Ustundag N, Saglam I, Bas L. Reconstruction of the urethral defects with autologous fascial tube graft in a rabbit model. Asian J Androl. 2007 Nov;9(6):835-42.
 • A2. Kavak A, Ozcelik D, Belenli O, Buyukbabani N, Saglam I, Lazova R. A unique location of naevus sebaceus: labia minora. 2008 Sep;22(9):1136-8.
 • A3. Ozçelik D, Sağlam I, SIlan F, Sezen G, Unveren T. Anophthalmia, cleft lip/palate, absent vomer bone, nystagmus, and mental-motor retardation: a new syndrome or Fryns „anophthalmia-plus“ syndrome? Cleft Palate Craniofac J. 2008 May;45(3):256-60.
 • A4. Gideroglu K, Yilmaz F, Aksoy F, Bugdayci G, Saglam I, Yimaz F.Montelukast protects axial pattern rat skin flaps against ischemia/reperfusion injury. J Surg Res. 2009 Dec;157(2):181-6.
 • A5. Gurel K, Gideroğlu K, Topçuoğlu A, Gürel S, Sağlam İ, Yazar S. Detection and Localization of a Nonpalpable Subdermal Contraceptive Implant Using Ultrasonography: A Case Report. Journal of Medical Ultrasound 2012; Jan;20, 47-49.
 • A6. Karabekmez FE, Gokkaya A, Isik C, Saglam I, Efeoglu FB, Gorgu M. Does reduction mammaplasty revert skeletal disturbances in the vertebral column in patients with macromastia? A preliminary study. Aesthetic Plast Surg. 2013; Feb;38(1):104-12.
 • A7. Sağlam, İ., Yavuz, Ş., Karabekmez. F.E. Comment on “Effects of Reduction Mammaplasty Operations on the Spinal Column: Clinical and Radiological Response” Aesthetic Plast Surg 2016; 40:182–183 .
 • A8. Yildiz I, Bayır H, Saglam I, Sereflican M, Bilgi M, Yurttas V, Demirhan A, Tekelioglu UY, Kocoglu H. The effect of desflurane on postoperative olfactory memory. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 May;20(10):2163-7.
 • A9. Altınkaya A, Yazar Ş, Sağlam İ, Gideroğlu K. Reconstruction of extensive scalp defects with anterolateral thigh flap. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018 Jul;24(4):364-368.

B. Published articles in National Journals:

 • B1. Gideroğlu K, Sağlam İ, Yazar Ş, Aköz T. Alt dudak kanserinde tek ayağı genişletilmiş kama rezeksiyon uygulanan hastaların retrospektif incelenmesi, AİBÜ Tıp Fakültesi Tıp Dergisi, 2009; 4(2); 1-5.
 • B2. Gideroğlu, K., Sağlam, İ., Yavuz, Ş., Görgü, M. Pediatrik Bir Hastada Ekstansor Pollicis Longus Rüptürü Sonrası Tendon Transferi AİBÜ Tıp Fakültesi Tıp Dergisi,2011; 6(1); 19-22.
 • B3.FE Karabekmez, C Irgın, İ Sağlam, M Görgü. Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları. Abant Tıp Dergisi, 2012; 1(1): 1-7.
 • B4.Yazar, S., Sağlam, İ., Kılıç, B. Formik asite bağlı kimyasal yanık; Olgu sunumu, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi, 2012; 3, 69-71.
 • B5. Gideroğlu, K., Sağlam, İ., Çakıcı, H., Özturan, K.E., Güven, M., Görgü, M., Bolu yöresi el yaralanmalarının epidemiyolijisi: retrospektif klinik çalışma, Abant Med J 2012 Nisan; 1(1); 13-15.
 • B6. Sağlam, İ., Yavuz, Ş., Karagöz, A., Erdem, A. Karabekmez, F.E. Rhinoplasty in systemic vasculitis: Case report and literature review, Eur J Health Sci, 2016;2(1):24-27.
 • B7. Yavuz, Ş., Karabekmez, F.E., Sağlam, İ., Öztürk, İ. Efeoğlu, F.B., Gökkaya, A., Görgü, M., Late complication of frontal sinus fractures; mucocele, Eur J Health Sci, 2015;1(3):118-120 .

C. Oral presentations and posters presented in National Meeting and published in congress book:

 • C1. Özçelik, D., Sağlam, İ., Sılan, F., Sezen, G.; Anoftalmi, Yarık Dudak/Damak, Vomer Yokluğu, Konjenital Nistagmus ve Metal-Motor Retardasyonu Olan Bir Olgu: Yeni Bir Sendrom veya Fryns „Anophtalmia-Plus“ Sendromunun Bir Varyasyonu, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Eylül 2006.
 • C2. Yazar, S., Gideroğlu, K., Kılıç, B., Sağlam, İ. “El sırtındaki kompleks defektlerin onarımında kompozit anterolateral uyluk flebinin iki katlı vaskülarize tabaka olarak kullanılması”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007.
 • C3. Yazar, S., Gideroğlu, K., Kılıç, B., Sağlam, İ. “Purse-string yönteminin şakak bölgesindeki geniş defektlere uygulanması”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007.
 • C4. Gideroğlu K., Sağlam İ., Topçuoğlu A., Gürel K., Yazar Ş. “Palpe edilemeyen implanon implantların ultrason eşliğinde lokalizasyonu ve çıkarılması” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007.
 • C5. Gideroğlu K., Yazar Ş., Sağlam İ., Yılmaz F., Polat M., Boran Ç., Yılmaz F. “Suprahyoid kaslara ve tükürük bezlerine invazyon gösteren agresif bazal hücreli karsinom – nadir iki vaka bildirimi”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007.
 • C6. Gideroğlu K., Sağlam İ., Yazar Ş., Aköz T. “Alt dudak defektlerinin fonksiyonel ve estetik onarımında basit bir yöntem: W kama rezeksiyon ve tek taraflı yarım ay ilerletme yöntemlerinin kombinasyonu”, 29. I. Ağız kanserleri Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2008.
 • C7. Gideroğlu, K., Sağlam, İ., Yazar, S., Yılmaz, F. “Nadir bir agresif malign tümör: Malign proliferatif trikilemmal tümör”, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Kongre Özet Kitabı 229 -230, Adana, 2009.
 • C8. Yazar, S., Gideroğlu, K., Sağlam, İ. “Kompleks ve geniş skalp defektlerinin rekonstrüksiyonunda iyi bir onarım seçeneği: Anterolateral uyluk flebi”, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Kongre Özet Kitabı 230 -231, Adana, 2009.
 • C9. Gideroğlu, K., Sağlam, İ., Çakıcı, H., Özturan K.E., Güven, M., Görgü, M. “Bolu yöresi el yaralanmalarının epidemiyolojisi: Retrospektif klinik çalışma” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Kongre Özet Kitabı 179, Adana, 2009.
 • C10. Dilek Şenen, Metin Görgü, İbrahim Sağlam, Kaan Gideroğlu, Şerif Yavuz, Fatih Burak Efeoğlu, Aynı Ailenin Üç Bireyinde Multipl Fasyal Trichoepitelioma, 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Eylül 2010, Trabzon.
 • C11. Dilek Şenen, Metin Görgü, İbrahim Sağlam, İstemihan Öztürk, Şerif Yavuz, Nadir Göksügür, Nörofibromatozis Tip I’li Hastada Nipple-Areola Rekonstrüksiyonu, 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Eylül 2010, Trabzon.
 • C12. İbrahim Sağlam, Kaan Gideroğlu, Ali Gökkaya, Metin Görgü, Dilek Şenen, Almak ya da Almamak, İşte Mesele Bu! Tam Fonksiyonel Polidaktili, 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Eylül 2010, Trabzon.
 • C13. Kaan Gideroğlu, İbrahim Sağlam, Şerif Yavuz, Metin Görgü; Pediatrik Bir Hastada EPL Rüptürü Sonrası Tendon Transferi, 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Eylül 2010, Trabzon.
 • C14. Metin Görgü, Selman Özhan, Barış Şahin, Kaan Gideroğlu, Dilek Şenen, İbrahim Sağlam; Mandibula Kondil ve Yüksek Ramus Kırıklarında Transmassterik Antero-Parotid Yaklaşım, 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Eylül 2010, Trabzon. (Oral Presentation)
 • C15. Hayri Erkol, Zerrin Erkol, İbrahim Sağlam, Kaan Gideroğlu; Köstebek silahla yaralanma: İki olgu sunumu, 8. Ulusal Travma ve Cerrahi KOngresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.
 • C16. Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, İbrahim Sağlam, İstemihan Öztürk, Metin Görgü, Posttravmatik frontal sinüs fraktürlerinde geç komplikasyon: Mukosel. 34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2012, Antalya
 • C17. Öztürk, İ., Işık, C., Demirhan, A., Karabekmez, F.E., Tekelioğlu, Ü.Y., Görgü, M., Yavuz, Ş., Sağlam, İ., Gökkaya, A., Efeoğlu, F.B. Yenidoğanda Doğum Kanalında Sıkışmaya Bağlı Olarak Gelişen Kompartman Sendromu: Olgu Sunumu 34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2012, Antalya
 • C18. Sağlam, İ., Yavuz, Ş., Öztürk, İ., Efeoğlu, F.B., Gökkaya, A., Karabekmez, F.E. Maksillofasiyal Kırıklarda Submental Entübasyon 34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2012, Antalya
 • C19. Gökkaya, A., Görgü, M., Karabekmez, F.E., Sağlam, İ., Alt Ekstremitede Tram Flep ile Tedavi Edilen Leimyosarkom 34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2012, Antalya
 • C20. Fatih Burak Efeoğlu, İstemihan Öztürk, Ali Gökkaya, İbrahim Sağlam, Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, Metin Görgü, Hidden penis deformitesinin suspensuar ligamanın parsiyel kesisi ve dermo-fet doku eksizyonu ile düzeltilmesi. 34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2012, Antalya
 • C21. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü, Çok segmentli Lefort I Osteotomi ile Tek Seansta Dar Maksillanın Eşlik Ettiği Klass III Maloklüzyonun Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul
 • C22. Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, Nadir Goksugur, İbrahim Saglam, Istemihan Öztürk, Metin Gorgu, Plantar hiperkeratozis semptomlarinin tedavisinde botilinum toksin A’nin etkinligi: Bir olgu sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul
 • C23. Altuğ Altınkaya, Şükrü Yazar, İbrahim Sağlam, Geniş Saçlı Deri Defektlerinin Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ile Onarımı, 37. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara (Oral Presentation)
 • C24. Şerif Yavuz, İbrahim Sağlam, Muhsine Zeynep Yavuz, Üst Ekstremitede Veteriner Aşı Yaralanmaları, 37. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara.
 • C25. İbrahim Sağlam, Yasin Yücel Bucak, Şerif Yavuz, Spontan periorbital subkutan amfizem, 37. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara.
  C26. İbrahim Sağlam, Şerif Yavuz, Muhsine Zeynep Yavuz, Metin Görgü, Sıcak Su Torbası Yanıkları. 37. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara.
 • C27. Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, İbrahim Sağlam, Muhsine Zeynep Yavuz, Metin Görgü, Tülin Fırat, Aysel Kükner, Trombositten Zengin Plazmanın Hızlı ve Yavaş Şişirilen Doku Genişletme Üzerindeki Etkileri, 37. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara.
 • C28. Esra Kurt, Doğan Şimşek, İbrahim Sağlam, Murat Şereflican, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Erkan Demirkaya Temporomandibuler Eklem Tutulumu İle Başvuran Juvenil İdiopatik Artrit Olgusu, 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, 28 Ekim-1Kasım 2015, Antalya.

E. Congresses, Symposiums, Meetings:

 • D.1. 10. Turkish Hand and Upper Extremity Post-Congress Meeting, 29 May 2006, İstanbul
 • D.2. 3. Cerrahpaşa Plastic Surgery Days, Orthognathic Surgery Cerrahi, 2-3 June 2006, İstanbul
 • D.3. Microsurgery Past-Today-Future Symposium, 9 June 2006, İstanbul.
 • D.4. 28. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society,September , 2006, Ankara
 • D.5. 4. Cerrahpaşa Plastic Surgery Days, Lower Extremity Reconstructions , 1-2 June 2007, İstanbul
 • D.6. Selection of Treatment for Critical Patients in Surgical Oncology, 22-24 June 2007, Bold
 • D.7. 29. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, September 2007, Eskisehir, Turkey
 • D.8. 6. Cerrahpaşa Plastic Surgery Days, Diabetic Foot, 5-6 June 2009, İstanbul
 • D.9. Winter Meeting of National Association of Aesthetic Plastic Surgery, 26-27 December 2009, İstanbul
 • D.10. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium, Current Concepts in Facial Rejuvenation, 15-18 March 2010, Kartalkaya, Bolu
 • D.11. 32. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, September 2010, Trabzon
 • D.12. Current Concepts in Breast Aesthetics Symposium, 5 November 2010, Acıbadem University, İstanbul
 • D.13. 15. National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, 15-16 January 2011, İstanbul.
 • D.14. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium, 13-16 Mart 2011, Uludağ, Bursa
 • D.15. 9. North Cyprus Society of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery, 6-10 July 2011, Girne, Cyprus
 • D.16. 33. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, 14-18 September 2011, İzmir
 • D.17. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Meeting for Genital Aesthetics, November 2011, İstanbul
 • D.18. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium, Periorbital Aesthetic Surgery, March 2012, Kartalkaya, Bolu
 • D.19. 34. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, 31 October – 4 November 2012, Antalya
 • D.20. 17. Congress of National Association of Aesthetic Plastic Surgery,, 12-13 January 2013, İstanbul.
 • D.21. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium, Genital Aesthetics and Reconstruction, March 2013, Kartalkaya, Bolu
 • D.22. Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium Aesthetic and Reconstructive Breast Surgery, March 2014, Uludağ, Bursa
 • D.23. 36. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, 29 October – 1 November 2014, İstanbul
 • D.24. 37. National Congress of Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, 4-7 November 2015, Ankara
 • D.25. 13. Cerrahpaşa Plastic Surgery Days, Non-surgical Aesthetic Procedures, 3-4 June 2016, İstanbul.
 • D.26. X. Rhinoplasty and III. Facial Aesthetics Course, Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, 11-14 May 2017, Trakya University, Edirne.
 • D.27 Turkish Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery Society, Winter Symposium, All About Breast Surgery, March 2018, Kartalkaya, Bolu.